Konstinramning

Ramlist

En ramlist omnämns oftast som ramprofil och det finns många att välja på. En vald ram inte bara förstärker en målnings eller tecknings utseende, den skyddar och konserverar den också.

Så när man väljer list är det viktigt att ta hänsyn till dess bredd, färg och utförande i förhållande till själva bilden. Sök efter lister som kompletterar dina bilder, inte efter sådana som tar överhanden över dem.

Ramens bredd

Om din bild innehåller små fina partier eller omges av en bred passepartout bör du välja en smal ram men ändå kraftig nog i förhållande till dess storlek men om bilden är stor och har stärka färger och markanta former, kommer den se mer imponerande ut med en bred ram och ingen eller en mycket smal passepartout.

Till olja och akrylmålningar använder man nästan aldrig glas eller passepartout.

Ramens färg och utförande

Ramens färg bör harmoniera med färgen i bilden och även med passepartouten om sådan används. Oftast fungerar en ram bäst om färgen påminner om eller är något mörkare än bildens grundton. Det är bildens karaktär som bör bestämma vilket utförande du väljer. Försök bedöma om bilden och färgerna mår bäst av en tung, ornamenterad eller en enkel variant.

Ramens djup

Det är viktigt att välja en ram som är tillräcklig djup (falshöjd) för att rymma bilden, glas, eventuell passepartout och baksida. Ibland väljer man en djupare ram med en distans list för att skapa en större distans mellan glas och list.

höjd-o-bredd

Ramens mått

Man pratar om 3 olika mått på en ram.

Yttermåttet är det totala måttet på ramen sett framifrån, mätt från ytterkant till ytterkant och kan variera mycket, beroende på bredden på ramlisten.

yttermått

Dagmåttet är måttet som anger det synliga delen av bildytan.

Dagmått

Falsmåttet är det som används oftast vid beställning och tillverkning av en ram, det är det som anger storleken på ramens insida, där bilden läggs i tillsammans med glas, ev. passepartout och baksida.

falsmått